top of page

SEIGO YOSHIMURA

"I always imagine the way people can enjoy my creations with family and friends"

Yoshimura-banner.jpg

סייגו יושימורה, אומן קדרות, יוצר את עבודותיו בסדנת ה'האסמי-יקי' שלו, שהוקמה בשנת 1972 וממוקמת בעיר אויאמה.
טכניקת הקדרות המסורתית 'הא
סמי-יקי' הומצאה לפני 400 שנים במזרח אויאמה, נאגאסאקי יפן.

vilage2.jpg

בעבודותיו, משלב יושימורה עיצוב מודרני עם סגנון יפני מסורתי. העיקרון המנחה בעבודתו, הוא יצירת כלי שולחן, שיכולים להשתלב בהרמוניה בחיי היומיום של כל אחד.

seigo2.jpg

ברכת השלום המסורתית בדיאלקט ה'האסמי' היא: "בוא ותרגע"

seigo1.jpg
seigo3.jpg
bottom of page