CONCERT  B

מידות (גודל 1): Ø 55 x H 320cm

מנורת הקונצרט של ג'ורן אוטזון מפיצה אור נעים ולא בוהק, ובו זמנית לא מתפשרת על עוצמת ההארה. המנורה בנויה מארבעה חלקים של חיתוך צורת הפרבולה והרכבתם לצורה חדשה,

כאשר בין החלקים ניתן לראות את האור.

הצורה הפיסולית שעיצב ג'ורן מזכירה 

לנו את עבודתו הגדולה ביותר, בית האופרה של סידני

Jorn Utzon

9.04.1918-29.10.2008

אדריכל דני, זוכה פרס פריצקר​.

ניתן לראות את הערך הנורדי הקיים כלפי הטבע בא לידי ביטוי ביצירתו של ג'ורן, בעיצוב הצורה, החומר והשילוב של

שניהם עם הפונקציונליות. 

מידות (גודל2): Ø 32 x H 166 cm

30 yavne street tel aviv

t/f  03 516 03 52

 © 2020 All Rights Reserved | hibino design team