top of page

hibino Gift Card

‏100 ₪

עם כרטיס מתנה אי אפשר לטעות...
בחרו סכום וכיתבו ברכה למקבל השובר כדי להפוך את המתנה לאישית.
...
עם כרטיס מתנה אי אפשר לטעות... בחרו סכום וכיתבו ברכה למקבל השובר כדי להפוך את המתנה לאישית.

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏350 ₪
‏400 ₪
‏500 ₪
‏600 ₪
‏700 ₪
‏800 ₪
‏900 ₪
‏1,000 ₪
‏1,500 ₪
‏2,000 ₪
‏2,500 ₪
‏3,000 ₪
‏5,000 ₪
‏7,777 ₪
bottom of page