top of page

LAMELLA

CEILING LAMP

1 LAMELLA

Ø 46  H 33 cm

2 LAMELLA

Ø 30  H 52 cm

Ø 30  H 52 cm

3 LAMELLA

Ø 33  H 29 cm

אהילי 'למלה' עוצבו בהשראת הכפלים העדינים שבתתחתית כיפת הפטריה (Lamella) ומיוצרים בטכניקה מיוחדת בשם 'Plica'.

Jonah Takagi

Hallgeir Homstvedt


צמד מעצבים אמריקאי ודני, שנפגשו לראשונה במילנו בשנת 2011, וחברו לשיתוף פעולה אמריקאי-ארופאי פורה

takagi&homstvedt.png
bottom of page