top of page

PELICAN TABLE

מידות:  Ø 63 × H 45 cm

שולחן ה- Pelican עוצב  על ידי פין יול כחלק מסידרת ה-Pelican והוא דוגמא מובהקת לעיסוק של יול באומנות מודרנית. הופיע פעם ראשונה בתערוכה בדנמרק ב-1940 ומאז נעלמו עקבותיו והוא לא היה בייצור. אפילו רישומים לא היו קיימים, רק תמונה מהתערוכה. 75 שנים לאחר מכן הופיע השולחן במכירה פומבית בפריס, ורק אז ניתן היה להחזירו לייצור לפי  מידותיו המקוריות. 

Finn Juhl

אדריכל ומעצב דני שנודע
בעיצוב היצירתי והמהודק של הרהיטים שלו.

עוד על המעצב

*סוגי עץ/גמרלבחירה בתצוגת היבינו

bottom of page